Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ποιότητα

Η Eurocert προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα της ποιότητας έχοντας διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης  Ε.ΣΥ.Δ. ,ως ικανός Φορέας Πιστοποίησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO/IEC 17021:2011, να διενεργεί επιθεωρήσεις και πιστοποιήσεις συστημάτων διαχείρισης.


Συνολικές επισκέψεις :