Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

EUROCERT: Νέα εποχή, νέος Λογότυπος

 

 Η EUROCERT έχει εισέλθει στην Τρίτη δεκαετία δραστηριοποίησής της στην Ελλάδα και σε 43 χώρες στον κόσμο.

Τα χρόνια που πέρασαν, ήταν για την EUROCERT χρόνια καθιέρωσης, συσσώρευσης εμπειριών και αντιμετώπισης προκλήσεων.

Αυτά, την έχουν οδηγήσει να αποκτήσει υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής ωριμότητας, απαραίτητο στοιχείο για να ατενίσει με αισιοδοξία τις σύγχρονες απαιτήσεις στο χώρο της πιστοποίησης, των επιθεωρήσεων και των ελέγχων.

Η είσοδος στην νέα εποχή σηματοδοτείται και από την υιοθέτηση επτά (7) πυλώνων – αρχών, πάνω τις οποίες στηρίζεται όλη η φιλοσοφία της EUROCERT.

Αυτές είναι: η ακεραιότητα, η αξιοπιστία, η ποιότητα, η εμπιστοσύνη, η καινοτομία, το πάθος και η κοινωνική υπευθυνότητα.

Και επειδή μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, ήταν στρατηγική επιλογή της EUROCERT, να σχεδιάσει και να υιοθετήσει νέο Λογότυπο, στον οποίο να απεικονίζονται οι επτά αυτές αρχές υπό την μορφή ισάριθμων αστεριών, σηματοδοτώντας έτσι την είσοδο της στην νέα εποχή.

Συνολικές επισκέψεις :