Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Διαπιστεύσεις

ISO 9001:2015 - Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO 14001:2015 - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
ISO 45001:2018 - Σύστημα Διαχείρησης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
ISO 22000:2018 - Σύστημα Διαχείρησης της Ασφάλειας των Τροφίμων
ISO/IEC 27001:2013 - Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών
ISO 50001:2018 - Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας
ISO 41001:2018 - Πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Εγαταστάσεων
AGRO 2.1 & 2.2 - Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη Γεωργία & Διαχείρισης Αγροτικού Περιβάλλοντος
ISO 37001:2017
EΛΟΤ 1429:2008 - Διαχειριστική Επάρκεια Οργανισμών για την Υλοποίηση έργων Δημοσίου Χαρακτήρα
ΕΛΟΤ 1435:2009 - Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Επικοινωνίας
Οδηγίες Ε.Ε. - Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας
EMAS - Κανονισμός 1221:2009 - Περιβαλλοντική Επαλήθευση
Επαληθεύσεις Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου
SA 8000:2008 - Σύστημα Διαχείρισης Κοινωνικής Ευθύνης
Διεργαστηριακές Δοκιμές
ADR - Ευρωπαική Συμφωνία σχετικά με τον έλεγχο οχημάτων οδικής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων
Βιομηχανικά Προιόντα - Ανελκυστήρες, Ανυψωτικά, Εξοπλισμός Υπό Πίεση, Μηχανές κ.α.
ISO/IEC 22301:2012 - Σύστημα Διαχείρισης της Επιχειρησιακής Συνέχειας
IFS- Internanional Food Standard
GLOBAL GAP
ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Οδηγίες Ε.Ε. - Πιστοποίηση Προϊόντων
Προαιρετικός Τομέας ή Εθνική Νομοθεσία - Πιστοποίηση Προϊόντων
Οδηγίες Ε.Ε. - Έλεγχοι Προϊόντων
Πιστοποίηση Προσώπων
Προαιρετικός Τομέας ή Εθνική Νομοθεσία - Έλεγχοι Προϊόντων - Έλεγχοι Τύπου Α
ISO/IEC 20000-1:2011 - Σύστημα Υπηρεσιών Διαχείρισης της Τεχνολογίας Πληροφοριών.
ISO 39001:2012 - Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας
FSSC 22000 - Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων
ΕΛΟΤ ΕΝ 15224:2012 - Σύστημα της Ποιοτητας Υπηρεσιών Υγείας
Συνολικές επισκέψεις :