Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Έλεγχοι

ADR
Περιοδικός Έλεγχος Ανυψωτικών Μέσων
Περιοδικός Έλεγχος Δοχείων Πίεσης
Συγκολλητές
Αρχικός Έλεγχος Ανελκυστήρων
Περιοδικός Έλεγχος Ανελκυστήρων
Φωτοβολταϊκά
Θερμογραφικός έλεγχος
Έλεγχος Κυλιόμενων Κλιμάκων
Οίκος Ποιοτικού Ελέγχου
Έλεγχοι παιδικών χαρών και παιδότοπων
Πυροσβεστήρες
Συνολικές επισκέψεις :