Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Το όραμα μας

 

 
Το όραμα μας είναι να κατακτήσουμε ηγετική θέση στην παγκόσμια αγορά πιστοποίησης, δημιουργώντας αξίες για τους πελάτες, το προσωπικό και τους μετόχους μας, διασφαλίζοντας όλα τα εμπλεκόμενα με τις υπηρεσίες μας μέρη, μένοντας πιστοί στις Αρχές μας : Ανεξαρτησία, Αντικειμενικότητα και ικανότητα στην παροχή των υπηρεσιών και της τήρησης της δεοντολογίας.

Συνολικές επισκέψεις :