Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Εκπαίδευση

Όλα τα σεμινάρια της Ακαδημίας EUROCERT πραγματοποιούνται και ONLINE!!!

 

       

 

Η γνώση κι η εμπειρία μας Το κλειδί της επιτυχίας σας

H Ακαδημία της EUROCERT με σταθερή παρουσία στον χώρο της εκπαίδευσης από το 1998 συνεχίζει δυναμικά την πορεία της, εμπλουτίζοντας διαρκώς το Πρόγραμμά της και διευρύνοντας τα πλαίσια των εκπαιδευτικών στόχων της.
 
Στελεχωμένη απο πεπειραμένο προσωπικό με δεκαπενταετή προϋπηρεσία και πλέον στον χώρο της εκπαίδευσης αλλά και με εκαντοντάδες επιθεωρήσεις στο ενεργητικό του, καλείται να προσφέρει στους εκπαιδευόμενους -εκτός από την γνώση- την εμπειρία και την τεχνογνωσία που κατέχει, προκειμένου να μπορούν να εφαρμόσουν στην πράξη όσα αποκομίζουν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 
 
  • Διοργάνωση ενδοεταιρικών επιδοτούμενων σεμιναρίων

 

  • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και υλοποίηση σύγχρονων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ,μεταξύ άλλων, στους παρακάτω τομείς :
 
Ποιότητα  Περιβάλλον Eνέργεια  Ασφάλεια Τροφίμων  Ορθή Γεωργική Πρακτική  Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
 
  •  Σ.Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.Ε. EUROCERT
  Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ADR)
 
  • Πρόγραμμα περιοδικής κατάρτισης για την απόκτηση Π.Ε.Ι. (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας)
 
  
        ►  Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα καλύπτονται από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ.
 
 


Tμήμα Εκπαίδευσης
 
Μάρω Αποστολίδη
Τηλέφωνο: 210 6252495 (εσωτ. *205)
e-mail: mapostolidi@eurocert.gr
 

 


Συνολικές επισκέψεις :