Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ασφάλεια Τροφίμων

PLACE HYGIENE
GLOBALG.A.P. IFA 5
GLOBALG.A.P GRASP
HACCP CODEX ALIMENTARIUS
AGRO 2.1 & 2.2
ISO 22000 : 2018
IFS Food
IFS Logistics
IFS Broker
ALBERT HEIJN Protocol
TESCO Nurture 11.2
ΜΗ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Χρυσή Κουζίνα
FSSC 22000
GLOBALG.A.P. C.o.C (Chain of Custody)
Συνολικές επισκέψεις :