Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Logistics

 • ISO 9001:2008
 • EN ISO 14001:2004
 • BS OHSAS 18001:2007
 • SA 8000
 • BSCI
 • ISO 22000:2005
 • IFS
 • BRC
 • Vehicles Transporting Dangerous Goods (ADR)
 • Fire Extinguishers
 • Intermittent Inspections of Lifts
 • Intermittent Inspections of Fork Lifts, Cranes, Crane Bridges, Concrete Pumps

Συνολικές επισκέψεις :