Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Ναυτιλία

 

Σε μια ναυτική χώρα όπως η Ελλάδα, οι ναυτιλιακές υπηρεσίες είναι ένα πεδίο με ξεχωριστή σημασία, αφού αποτελούν μια από τις βασικες επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στον τόπο μας.
 
Στο πλαίσιο αυτό η EUROCERT, με την πολυετή εμπειρία και το εξιδεικευμένο προσωπικό της προσφέρει τις ακόλουθες υπηρεσίες:
 

 

R.M.C. sampling
 ISM CODE   
 ISPS CODE - Maritime Port Facility Security Assessments
  MLC 2006
  Cargo Gear Inspections
  Inspections of Lifts
  Thickness measurements of metal plates
  Cargo Survey
 •   Chemical Survey
 •   LPG/LNG Survey
 •   Oil/Petroleum Survey
 •   Bunkering Survey 
  Draft Surveys
  Hold Inspections
  Visual Inspection & Control Check
 •   Gangway
 •   Gangway Motor
 •   Wires
 •   Deck Winches
 •   Anchor Equipment
 •   Mooring Rope
 •   Cranes Winches
 •   Ladders
 •   Safety Rail
  Safety
  Verification of carbon dioxide emission from maritime transportation – MRV plan
     (Reg.EU/2015/757)
  Pre-purchase survey
  Damage survey
  

 

Συνολικές επισκέψεις :