Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Δημόσιες Υπηρεσίες

 • ISO 9001:2008
 • ELOT 1429
 • EN ISO 14001:2004
 • EMAS EK1221/2009
 • EN 16001:2009 (Energy Management System)
 • BS OHSAS 18001:2007
 • SA 8000
 • BSCI
 • Periodical Inspections of Unfired Pressure Vessels
 • Fire Extinguishers
 • Periodical Inspections of Lifts
 • Periodical Inspections of Fork Lifts, Cranes, Crane Bridges, Concrete Pumps
 • Periodical Inspections of Steam Boilers

Συνολικές επισκέψεις :