Ευρωπαϊκή Εταιρεία
Ελέγχων & Πιστοποιήσεων A.E

Η Δήλωση του κ. Γεώργιου Μπρισκόλα


Η Δήλωση του κ. Γ. Μπρισκόλα, Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου EUROCERT, στο Call to Action for a New Deal for Europeγια δράση και συνεργασία, με στόχο την επιτάχυνση της βιώσιμης ανάπτυξης, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη δημιουργία ευημερίας χωρίς αποκλεισμούς.

Συνολικές επισκέψεις :